VEELGESTELDE VRAGEN

HEB JE EEN VRAAG OVER NIEUW ZAND? LEES HIERONDER DE VEELGESTELDE VRAGEN.

Alle woningen voldoen aan de meest actuele maatregelen voor energiezuinigheid en de daarvoor door de overheid gestelde BENG normering. Alle woningen in Nieuw Zand worden energieneutraal, wat inhoudt dat de woning zelf alle energie opwekt die het verbruikt, dit is de gebouwgebonden energie. Hier zit niet de energie in die de bewoner zelf nog verbruikt. De woningen hebben minstens een voorlopig energielabel A+++.

De sfeerplattegronden van de woningen kan je inzien op de website onder het woningtype. Deze zijn in ieder geval vanaf start verkoop beschikbaar. Verkooptekeningen per woning vind je vanaf start verkoop onder het kopje ‘downloads’ op de website. Kandidaten die een woning krijgen toegewezen, krijgen via een digitale Mijn omgeving toegang tot alle verkoopdocumentatie behorende bij die woning.

De koopsom van de woning is exclusief keuken. Alleen de aansluitingen voor een keuken zijn in de woning voorzien. Projectleverancier Eigenhuis Keukens kan je voorzien van een passende aanbieding. Maar je bent ook vrij elders een keuken te kopen. De keuken wordt ten alle tijden na oplevering geplaatst.

Naast alle installaties, wordt de woning standaard voorzien van sanitair en tegelwerk, de keuken is niet inbegrepen in de koop-/aanneemsom.

Bijna alle woningen in het project Nieuw Zand beschikken over één of twee eigen parkeerplaatsen, hetzij in een gemeenschappelijk hof of op eigen terrein. Naast toebedeelde parkeerplaatsen is er ook de mogelijkheid om te parkeren in de openbare ruimte.

Alle woningen in het project Nieuw Zand worden verwarmd middels het warmtenet van HVC. Als koper van een woning in Nieuw Zand ben je verplicht een leveringsovereenkomst te sluiten met HVC.

Alle woningen in het project Nieuw Zand zijn koopwoningen. De Hofwoning S valt onder de betaalbare koopwoning conform de gemeentelijke eisen. 

Voor de verschillende typen woningen zijn er verschillende optiemogelijkheden, woonwensen genaamd. Deze vindt je vanaf start verkoop op de optieprijslijst onder het kopje ‘downloads’ op de website. Heijmans biedt alleen de woonwensen aan die zijn omschreven op de keuzelijsten. Individuele woonwensen worden niet gerealiseerd.

Ja, voor de Hofwoning S geldt een zelfbewoningsplicht. Dit houdt in dat koper verplicht is de woning zelf te betrekken nadat deze is opgeleverd en die bewoning gedurende een aansluitende termijn van 10 jaar dient voort te zetten. Zolang hier niet aan is voldaan is het niet toegestaan de woning zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Westland te verhuren of op andere wijze het gebruik of genot af te staan.

Naast deze zelfbewoningsplicht geldt er voor de Hofwoning S ook een anti-speculatiebeding. Indien koper de woning binnen de gestelde 10 jaar verkoopt, voor een bedrag hoger dan de koop-/aanneemsom, is deze verplicht een deel hiervan af te dragen aan gemeente Westland. 

Beide regelingen worden beschreven in de koop-/ aannemingsovereenkomst en notariële akte van levering, welke aan kopers worden verstrekt.

Wanneer je een nieuwbouwwoning ‘vrij op naam’ (v.o.n.) koopt, neemt de verkopende partij de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening. Het gaat om de overdrachtsbelasting, de kadastrale kosten en de notariskosten voor de transportakte. Als koper hoef je deze dus niet te betalen! Wat er wel onder de vrij op naam-prijs valt zijn de grondkosten, aanneemsom (inclusief eventuele grote ruwbouw opties), de eventuele bouwrente en aanvullende rente (transportrente).

Wanneer je een woning koopt moet je rekening houden met extra kosten, zoals de advies- en notariskosten bij het afsluiten van de hypotheek. Ook kunnen gewenste meerwerkopties (die niet in de KAO opgenomen zijn) extra kosten met zich meebrengen. Uiteraard zal de inrichting en afwerking van je nieuwe woning ook geld kosten. Bij oplevering van je nieuwbouwwoning kun je door een onafhankelijke partij een opleveringskeuring laten uitvoeren. Tijdens deze keuring zal een bouwkundige kijken of er sprake is van gebreken. Deze keuring brengt extra kosten met zich mee.

De eerste termijn, bestaande uit de grondkosten, betaal je tijdens het transport (het tekenen van de leverings- en hypotheekakte) bij de notaris. Je kunt betalen uit eigen middelen of de factuur doorsturen naar je hypotheekverstrekker.

Tijdens de bouw van jouw nieuwe woning betaal je de aannemer in termijnen voor het werk dat hij verricht, de aanneemsom. De termijnen zijn gekoppeld aan de voortgang van de bouw. In de koop-/aannemingsovereenkomst (KAO) staat precies binnen welke termijnen je moet betalen. Is de bouw al gestart op het moment dat je de woning aankoopt? Dan betaal je bij de notaris ook direct de reeds vervallen termijnen, eventuele bouwrente en aanvullende rente (transportrente).

Hoe graag je de woning ook wilt, de koop (met bijkomende kosten) moet financieel wel haalbaar zijn. We adviseren je daarom vroegtijdig je financiële situatie in kaart te brengen en financieel advies in te winnen. Hiervoor kun je zelf een online check doen of een afspraak maken met een hypotheekadviseur. Een hypotheekadviseur kan vrijblijvend een haalbaarheidscheck voor je uitvoeren.

Wil je graag voor het eerst een woning kopen? Kijk dan naar de mogelijkheden voor een Starterslening bij de gemeente Westland. Hofwoning S heeft tevens de mogelijkheid om deze te financieren met NHG.

 

Het opschortingsrecht houdt in dat je als koper het recht hebt om de betaling van de laatste 5% van de aanneemsom uit te stellen, totdat alle eventuele opleverpunten zijn opgelost. Heijmans stelt hiervoor een bankgarantie van 5%. Je betaalt als koper dus van tevoren wel 100% van de aanneemsom aan Heijmans.

In tegenstelling tot een bestaande woning, koop je een nieuwbouwwoning vrij op naam. Hierdoor worden bepaalde kosten niet in rekening gebracht (zie ook: Wat betekent ‘vrij op naam’?). Daarnaast heb je bij een nieuwbouwwoning in de eerste jaren nauwelijks onderhoudskosten. Doordat nieuwbouwwoningen goed geïsoleerd zijn, woon je energiezuinig. Dit scheelt energiekosten!

Wanneer je de hypotheek niet rond krijgt binnen de termijn van 2 maanden (het financieringsvoorbehoud), kun je de koop kosteloos ontbinden. In dat geval moet je wel een verklaring van een bank overleggen waarin staat dat je de financiering niet rond krijgt.

Het hebben van dubbele woonlasten valt niet te voorkomen bij de koop van een nieuwbouwwoning. Totdat je nieuwbouwwoning klaar is moet je immers ergens anders wonen. In deze periode betaal je naast de bouw van je nieuwe woning, ook voor je huidige onderkomen. Hoe groot de dubbele lasten zijn, is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

Zodra de opschortende voorwaarden* bijna zijn vervuld en we de bouwvoorbereiding hebben opgestart, ontvang je van Heijmans een bericht ‘Ingangsdatum voorbehoud financiering’. Dit is het moment waarop je financiële voorbehoud ingaat en je je hypotheek rondmaakt. De hypotheekakte zelf teken je tijdens het transport bij de notaris.

Natuurlijk is het mogelijk om al eerder aan de slag te gaan met het regelen van je hypotheek. Dit kan vanaf het moment dat de koop-/ aannemingsovereenkomst getekend is. Je hypotheekadviseur kan vanaf dat moment al hypotheekoffertes bij de bank opvragen. Deze zijn echter maar een bepaalde tijd geldig en er zijn vaak kosten verbonden aan de verlenging ervan.

* Onder de opschortende voorwaarden verstaan we de voorwaarden voordat gestart mag worden met de bouw. Hieronder vallen o.a. de omgevingsvergunningen, het voorverkooppercentage en de planacceptatie SWK.

Wanneer de opschortende voorwaarden zijn vervuld en we starten met de bouw, ontvang je een hoera-brief. In deze hoera-brief staat de peildatum voor de bouwrente aangegeven. De bouwrente is letterlijk de rente die je tijdens de bouw van je nieuwe woning dient te betalen. Als je later in het traject de woning koopt, ben je de bouwrente verschuldigd tot de datum van tekenen. De bouwrente is niet fiscaal aftrekbaar.

De aanvullende rente is de rente die je betaalt vanaf het moment van overeenkomen tot de datum van transport bij de notaris. De aanvullende rente is fiscaal aftrekbaar en wordt ook wel transportrente genoemd.

Dit is de datum vanaf wanneer je als koper rente verschuldigd bent. Deze datum wordt genoemd in de hoera-brief.

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning moet je altijd rekening houden met extra kosten. Zo heb je kosten voor het sluiten van een hypotheek (advieskosten en notariskosten). Ook maak je kosten voor het inrichten en afwerken van je woning.

Alle woningen worden gebouwd onder de SWK Garantie- en Waarborgregeling. Als eigenaar van de woning heb je hiermee de garantie van een kwalitatief goede woning. Verder weet je dat jouw woning gegarandeerd wordt afgebouwd mochten zich onverhoopt problemen bij de aannemer voordoen. Je hebt bovendien als eigenaar de zekerheid dat eventuele gebreken gedurende de garantietermijn worden hersteld. Kijk voor meer informatie op www.swk.nl.

Een van de voordelen van nieuwbouw is de garantie op de bouwkundige kwaliteit. Deze garantie (en bijbehorende periodes) is vastgelegd in de garantieregeling van SWK.

Dit is de SWK Garantie- en Waarborgregeling. Kijk op www.swk.nl voor meer informatie.

Zodra 70% van de woningen is verkocht en de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) onherroepelijk is, krijgt Heijmans Bouw de opdracht om het project te bouwen. De bouw van de woningen in Nieuw Zand start naar verwachting 3e kwartaal van 2023.

Afhankelijk van de verkoop en de bouw van de woningen, is de prognose dat de woningen 4e kwartaal 2024 worden opgeleverd.

Naar verwachting duurt de bouw van het project circa één jaar. De prognose is dat de woningen 4e kwartaal 2024 worden opgeleverd.

Overleg dit altijd met een makelaar of jouw adviseur. Zodra de opschortende voorwaarden uit de koop-/aannemingsovereenkomst vervuld zijn en de (start) bouw is afgekondigd kun je het beste jouw woning verkopen. Onze makelaars Borgdorff en Helm & Heus helpen je daar graag bij!

De online verkoop van Nieuw Zand start op woensdag 7 december 2022 12:00 uur. Je hebt dan 1 week de tijd om je in te schrijven tot woensdag 14 december 12:00 uur. Vanaf start verkoop vind je hier een online inschrijfformulier voor op de website.

Kandidaten die zijn ingeschreven in het gemeentelijk registratiesysteem voor woningzoekende nieuwbouw koopwoning krijgen voorrang bij de toewijzing. Registreren kan hier.

Bij de toewijzing van woningen in het project Nieuw Zand heb je voorrang als je ingeschreven staat als woningzoekende in het gemeentelijk registratiesysteem voor nieuwbouw koopwoningen in Westland. Van alle inschrijvingen op het project binnen de inschrijftermijn wordt een rangvolgordelijst opgesteld. De kandidaat die het langst staat ingeschreven bij de gemeente Westland als woningzoekende nieuwbouw wordt op basis van de 1e voorkeur een woning toegewezen. Is een 1e voorkeur reeds vergeven dan wordt de 2e voorkeur toegewezen etc. Hebben alle kandidaten van de rangvolgordelijst een woning toegewezen gekregen en zijn er nog woningen over, worden deze door Heijmans toegewezen aan de overige kandidaten. 

Een optie is een periode dat de woning voor jou is gereserveerd. Dit is vaak één week na het eerste verkoop gesprek. In deze periode kan je nadenken over de aankoop. En kunnen je vragen beantwoord worden. Een optie is dus vrijblijvend, alleen heb je het voordeel dat de woning in de tussentijd aan niemand anders kan worden verkocht.

Na het aflopen van de inschrijftermijn van het project vindt de toewijzing plaats. De woningen worden toegewezen aan de hand van de rangvolgordelijst woningzoekende nieuwbouw van de gemeente Westland. Alle kandidaten die zich op het project hebben ingeschreven binnen de gestelde inschrijftermijn worden door de gemeente op een rangvolgordelijst geplaatst op basis van hun inschrijfduur in het gemeentelijk registratiesysteem voor woningzoekende nieuwbouw koopwoning in gemeente Westland.

Na de toewijzing neemt Heijmans of één van de makelaars contact op met de toegewezen kandidaten voor een verkoop gesprek. Kandidaten die geen woning toegewezen hebben gekregen, worden hierover per mail geïnformeerd en staan automatisch op de reservelijst.

De online verkoop van de woningen in Nieuw Zand start op woensdag 7 december 2022 vanaf 12:00 uur. Vanaf dat moment kan je je online inschrijven op de website. De inschrijftermijn loopt tot woensdag 14 december 2022 12:00 uur. Alle inschrijvingen die voor deze tijd binnen zijn, doen mee in de toewijzing.

Als je staat ingeschreven bij de gemeente Westland in het gemeentelijk registratiesysteem voor nieuwbouw koopwoningen in Westland, krijg je voorrang bij de toewijzing. Registreren kan hier.

Alle woningen voldoen aan de meest actuele maatregelen voor energiezuinigheid en de daarvoor door de overheid gestelde BENG normering. Alle woningen in Nieuw Zand worden energieneutraal, wat inhoudt dat de woning zelf alle energie opwekt die het verbruikt, dit is de gebouwgebonden energie. Hier zit niet de energie in die de bewoner zelf nog verbruikt. De woningen hebben minstens een voorlopig energielabel A+++.

De sfeerplattegronden van de woningen kan je inzien op de website onder het woningtype. Deze zijn in ieder geval vanaf start verkoop beschikbaar. Verkooptekeningen per woning vind je vanaf start verkoop onder het kopje ‘downloads’ op de website. Kandidaten die een woning krijgen toegewezen, krijgen via een digitale Mijn omgeving toegang tot alle verkoopdocumentatie behorende bij die woning.

De koopsom van de woning is exclusief keuken. Alleen de aansluitingen voor een keuken zijn in de woning voorzien. Projectleverancier Eigenhuis Keukens kan je voorzien van een passende aanbieding. Maar je bent ook vrij elders een keuken te kopen. De keuken wordt ten alle tijden na oplevering geplaatst.

Naast alle installaties, wordt de woning standaard voorzien van sanitair en tegelwerk, de keuken is niet inbegrepen in de koop-/aanneemsom.

Bijna alle woningen in het project Nieuw Zand beschikken over één of twee eigen parkeerplaatsen, hetzij in een gemeenschappelijk hof of op eigen terrein. Naast toebedeelde parkeerplaatsen is er ook de mogelijkheid om te parkeren in de openbare ruimte.

Alle woningen in het project Nieuw Zand worden verwarmd middels het warmtenet van HVC. Als koper van een woning in Nieuw Zand ben je verplicht een leveringsovereenkomst te sluiten met HVC.

Alle woningen in het project Nieuw Zand zijn koopwoningen. De Hofwoning S valt onder de betaalbare koopwoning conform de gemeentelijke eisen. 

Voor de verschillende typen woningen zijn er verschillende optiemogelijkheden, woonwensen genaamd. Deze vindt je vanaf start verkoop op de optieprijslijst onder het kopje ‘downloads’ op de website. Heijmans biedt alleen de woonwensen aan die zijn omschreven op de keuzelijsten. Individuele woonwensen worden niet gerealiseerd.

Ja, voor de Hofwoning S geldt een zelfbewoningsplicht. Dit houdt in dat koper verplicht is de woning zelf te betrekken nadat deze is opgeleverd en die bewoning gedurende een aansluitende termijn van 10 jaar dient voort te zetten. Zolang hier niet aan is voldaan is het niet toegestaan de woning zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Westland te verhuren of op andere wijze het gebruik of genot af te staan.

Naast deze zelfbewoningsplicht geldt er voor de Hofwoning S ook een anti-speculatiebeding. Indien koper de woning binnen de gestelde 10 jaar verkoopt, voor een bedrag hoger dan de koop-/aanneemsom, is deze verplicht een deel hiervan af te dragen aan gemeente Westland. 

Beide regelingen worden beschreven in de koop-/ aannemingsovereenkomst en notariële akte van levering, welke aan kopers worden verstrekt.

Wanneer je een nieuwbouwwoning ‘vrij op naam’ (v.o.n.) koopt, neemt de verkopende partij de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening. Het gaat om de overdrachtsbelasting, de kadastrale kosten en de notariskosten voor de transportakte. Als koper hoef je deze dus niet te betalen! Wat er wel onder de vrij op naam-prijs valt zijn de grondkosten, aanneemsom (inclusief eventuele grote ruwbouw opties), de eventuele bouwrente en aanvullende rente (transportrente).

Wanneer je een woning koopt moet je rekening houden met extra kosten, zoals de advies- en notariskosten bij het afsluiten van de hypotheek. Ook kunnen gewenste meerwerkopties (die niet in de KAO opgenomen zijn) extra kosten met zich meebrengen. Uiteraard zal de inrichting en afwerking van je nieuwe woning ook geld kosten. Bij oplevering van je nieuwbouwwoning kun je door een onafhankelijke partij een opleveringskeuring laten uitvoeren. Tijdens deze keuring zal een bouwkundige kijken of er sprake is van gebreken. Deze keuring brengt extra kosten met zich mee.

De eerste termijn, bestaande uit de grondkosten, betaal je tijdens het transport (het tekenen van de leverings- en hypotheekakte) bij de notaris. Je kunt betalen uit eigen middelen of de factuur doorsturen naar je hypotheekverstrekker.

Tijdens de bouw van jouw nieuwe woning betaal je de aannemer in termijnen voor het werk dat hij verricht, de aanneemsom. De termijnen zijn gekoppeld aan de voortgang van de bouw. In de koop-/aannemingsovereenkomst (KAO) staat precies binnen welke termijnen je moet betalen. Is de bouw al gestart op het moment dat je de woning aankoopt? Dan betaal je bij de notaris ook direct de reeds vervallen termijnen, eventuele bouwrente en aanvullende rente (transportrente).

Hoe graag je de woning ook wilt, de koop (met bijkomende kosten) moet financieel wel haalbaar zijn. We adviseren je daarom vroegtijdig je financiële situatie in kaart te brengen en financieel advies in te winnen. Hiervoor kun je zelf een online check doen of een afspraak maken met een hypotheekadviseur. Een hypotheekadviseur kan vrijblijvend een haalbaarheidscheck voor je uitvoeren.

Wil je graag voor het eerst een woning kopen? Kijk dan naar de mogelijkheden voor een Starterslening bij de gemeente Westland. Hofwoning S heeft tevens de mogelijkheid om deze te financieren met NHG.

 

Het opschortingsrecht houdt in dat je als koper het recht hebt om de betaling van de laatste 5% van de aanneemsom uit te stellen, totdat alle eventuele opleverpunten zijn opgelost. Heijmans stelt hiervoor een bankgarantie van 5%. Je betaalt als koper dus van tevoren wel 100% van de aanneemsom aan Heijmans.

In tegenstelling tot een bestaande woning, koop je een nieuwbouwwoning vrij op naam. Hierdoor worden bepaalde kosten niet in rekening gebracht (zie ook: Wat betekent ‘vrij op naam’?). Daarnaast heb je bij een nieuwbouwwoning in de eerste jaren nauwelijks onderhoudskosten. Doordat nieuwbouwwoningen goed geïsoleerd zijn, woon je energiezuinig. Dit scheelt energiekosten!

Wanneer je de hypotheek niet rond krijgt binnen de termijn van 2 maanden (het financieringsvoorbehoud), kun je de koop kosteloos ontbinden. In dat geval moet je wel een verklaring van een bank overleggen waarin staat dat je de financiering niet rond krijgt.

Het hebben van dubbele woonlasten valt niet te voorkomen bij de koop van een nieuwbouwwoning. Totdat je nieuwbouwwoning klaar is moet je immers ergens anders wonen. In deze periode betaal je naast de bouw van je nieuwe woning, ook voor je huidige onderkomen. Hoe groot de dubbele lasten zijn, is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

Zodra de opschortende voorwaarden* bijna zijn vervuld en we de bouwvoorbereiding hebben opgestart, ontvang je van Heijmans een bericht ‘Ingangsdatum voorbehoud financiering’. Dit is het moment waarop je financiële voorbehoud ingaat en je je hypotheek rondmaakt. De hypotheekakte zelf teken je tijdens het transport bij de notaris.

Natuurlijk is het mogelijk om al eerder aan de slag te gaan met het regelen van je hypotheek. Dit kan vanaf het moment dat de koop-/ aannemingsovereenkomst getekend is. Je hypotheekadviseur kan vanaf dat moment al hypotheekoffertes bij de bank opvragen. Deze zijn echter maar een bepaalde tijd geldig en er zijn vaak kosten verbonden aan de verlenging ervan.

* Onder de opschortende voorwaarden verstaan we de voorwaarden voordat gestart mag worden met de bouw. Hieronder vallen o.a. de omgevingsvergunningen, het voorverkooppercentage en de planacceptatie SWK.

Wanneer de opschortende voorwaarden zijn vervuld en we starten met de bouw, ontvang je een hoera-brief. In deze hoera-brief staat de peildatum voor de bouwrente aangegeven. De bouwrente is letterlijk de rente die je tijdens de bouw van je nieuwe woning dient te betalen. Als je later in het traject de woning koopt, ben je de bouwrente verschuldigd tot de datum van tekenen. De bouwrente is niet fiscaal aftrekbaar.

De aanvullende rente is de rente die je betaalt vanaf het moment van overeenkomen tot de datum van transport bij de notaris. De aanvullende rente is fiscaal aftrekbaar en wordt ook wel transportrente genoemd.

Dit is de datum vanaf wanneer je als koper rente verschuldigd bent. Deze datum wordt genoemd in de hoera-brief.

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning moet je altijd rekening houden met extra kosten. Zo heb je kosten voor het sluiten van een hypotheek (advieskosten en notariskosten). Ook maak je kosten voor het inrichten en afwerken van je woning.

Alle woningen worden gebouwd onder de SWK Garantie- en Waarborgregeling. Als eigenaar van de woning heb je hiermee de garantie van een kwalitatief goede woning. Verder weet je dat jouw woning gegarandeerd wordt afgebouwd mochten zich onverhoopt problemen bij de aannemer voordoen. Je hebt bovendien als eigenaar de zekerheid dat eventuele gebreken gedurende de garantietermijn worden hersteld. Kijk voor meer informatie op www.swk.nl.

Een van de voordelen van nieuwbouw is de garantie op de bouwkundige kwaliteit. Deze garantie (en bijbehorende periodes) is vastgelegd in de garantieregeling van SWK.

Dit is de SWK Garantie- en Waarborgregeling. Kijk op www.swk.nl voor meer informatie.

Zodra 70% van de woningen is verkocht en de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) onherroepelijk is, krijgt Heijmans Bouw de opdracht om het project te bouwen. De bouw van de woningen in Nieuw Zand start naar verwachting 3e kwartaal van 2023.

Afhankelijk van de verkoop en de bouw van de woningen, is de prognose dat de woningen 4e kwartaal 2024 worden opgeleverd.

Naar verwachting duurt de bouw van het project circa één jaar. De prognose is dat de woningen 4e kwartaal 2024 worden opgeleverd.

Overleg dit altijd met een makelaar of jouw adviseur. Zodra de opschortende voorwaarden uit de koop-/aannemingsovereenkomst vervuld zijn en de (start) bouw is afgekondigd kun je het beste jouw woning verkopen. Onze makelaars Borgdorff en Helm & Heus helpen je daar graag bij!

De online verkoop van Nieuw Zand start op woensdag 7 december 2022 12:00 uur. Je hebt dan 1 week de tijd om je in te schrijven tot woensdag 14 december 12:00 uur. Vanaf start verkoop vind je hier een online inschrijfformulier voor op de website.

Kandidaten die zijn ingeschreven in het gemeentelijk registratiesysteem voor woningzoekende nieuwbouw koopwoning krijgen voorrang bij de toewijzing. Registreren kan hier.

Bij de toewijzing van woningen in het project Nieuw Zand heb je voorrang als je ingeschreven staat als woningzoekende in het gemeentelijk registratiesysteem voor nieuwbouw koopwoningen in Westland. Van alle inschrijvingen op het project binnen de inschrijftermijn wordt een rangvolgordelijst opgesteld. De kandidaat die het langst staat ingeschreven bij de gemeente Westland als woningzoekende nieuwbouw wordt op basis van de 1e voorkeur een woning toegewezen. Is een 1e voorkeur reeds vergeven dan wordt de 2e voorkeur toegewezen etc. Hebben alle kandidaten van de rangvolgordelijst een woning toegewezen gekregen en zijn er nog woningen over, worden deze door Heijmans toegewezen aan de overige kandidaten. 

Een optie is een periode dat de woning voor jou is gereserveerd. Dit is vaak één week na het eerste verkoop gesprek. In deze periode kan je nadenken over de aankoop. En kunnen je vragen beantwoord worden. Een optie is dus vrijblijvend, alleen heb je het voordeel dat de woning in de tussentijd aan niemand anders kan worden verkocht.

Na het aflopen van de inschrijftermijn van het project vindt de toewijzing plaats. De woningen worden toegewezen aan de hand van de rangvolgordelijst woningzoekende nieuwbouw van de gemeente Westland. Alle kandidaten die zich op het project hebben ingeschreven binnen de gestelde inschrijftermijn worden door de gemeente op een rangvolgordelijst geplaatst op basis van hun inschrijfduur in het gemeentelijk registratiesysteem voor woningzoekende nieuwbouw koopwoning in gemeente Westland.

Na de toewijzing neemt Heijmans of één van de makelaars contact op met de toegewezen kandidaten voor een verkoop gesprek. Kandidaten die geen woning toegewezen hebben gekregen, worden hierover per mail geïnformeerd en staan automatisch op de reservelijst.

De online verkoop van de woningen in Nieuw Zand start op woensdag 7 december 2022 vanaf 12:00 uur. Vanaf dat moment kan je je online inschrijven op de website. De inschrijftermijn loopt tot woensdag 14 december 2022 12:00 uur. Alle inschrijvingen die voor deze tijd binnen zijn, doen mee in de toewijzing.

Als je staat ingeschreven bij de gemeente Westland in het gemeentelijk registratiesysteem voor nieuwbouw koopwoningen in Westland, krijg je voorrang bij de toewijzing. Registreren kan hier.

Wil je niets missen? Meld je aan voor de nieuwsbrief
✓ Als eerste op de hoogte van ontwikkelingen (zoals de verkoopprijs en nieuwe beelden) en events
✓ Nuttige informatie rondom het kopen van een nieuwbouwwoning

Lees alsjeblieft ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we omgaan met jouw persoonlijke informatie.