VERKOOPPROCEDURE

Vanaf woensdag 7 december 12.00 uur is het mogelijk om je digitaal in te schrijven voor de 54 energiezuinige woningen in Nieuw Zand, Waelpolder te ‘s-Gravenzande. Inschrijven kan tot woensdag 14 december 12.00 uur. Hierna vindt de toewijzing van de woningen plaats. Kandidaten die staan ingeschreven als woningzoekende nieuwbouw koopwoningen bij de gemeente Westland hebben voorrang bij de toewijzing. Vanaf maandag 19 december wordt met de kandidaten die een woning toegewezen hebben gekregen telefonisch contact opgenomen voor een verkoopgesprek. Deze gesprekken vinden zoveel mogelijk plaats in de eerste weken na de inschrijfperiode.

Welke stappen moet je doorlopen om in aanmerking te komen voor een woning? We leggen je hieronder graag uit hoe de verkoop in zijn werk gaat.

1. Oriënteer je op de website

Wanneer de verkoop start, vind je op de website alle informatie om jouw favoriete bouwnummer(s) te kiezen. Bekijk de woningtypes en verdiep je in de verkoopdocumentatie, zoals de verkooptekeningen en technische omschrijving.

Tip! Voordat je een keuze voor een woning maakt, is het verstandig een goed beeld te hebben van je financieringsmogelijkheden. Laat je bij een financieel adviseur vrijblijvend adviseren. Bij inschrijving wordt niet gevraagd om financiële informatie, dit heeft dan ook geen invloed op de toewijzing.

2. Inschrijven

Tijdens de inschrijfperiode kun je je via het online formulier op de website inschrijven op jouw voorkeurswoning(en). De datum of het tijdstip waarop je je inschrijving verstuurd heeft géén invloed op de toewijzing, zo lang je dit maar doet vóór de sluitingsdatum op woensdag 14 december vóór 12.00 uur. Sta je geregistreerd bij de gemeente Westland als woningzoekende nieuwbouw koopwoningen? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier, met je inschrijfnummer, hiermee heb je voorrang bij de toewijzing. 

Je kan je voor 10 verschillende woningen (bouwnummers) inschrijven. Zet daarbij je meest favoriete woning op de 1e voorkeur.

Na verzending van je inschrijving ontvang je een bevestiging per e-mail. Geen e-mail gehad? Check je spam-folder! 

Wil je je inschrijving aanpassen? Doe dan opnieuw een inschrijving binnen de inschrijftermijn op hetzelfde e-mailadres. We houden de meest recente inschrijving aan, de oude inschrijving wordt verwijderd.

3. Toewijzing

Kandidaten die staan geregistreerd bij de gemeente Westland als woningzoekende nieuwbouw koopwoningen hebben voorrang bij de toewijzing. De ingeschreven kandidaten worden allereerst gerangschikt op inschrijfduur op een rangvolgordelijst. De kandidaat die het langst geregistreerd staat bij de gemeente is als eerste aan de beurt en krijgt de woning van zijn/ haar 1e voorkeur toegewezen. Is de 1e voorkeur niet meer beschikbaar, dan wordt gekeken naar een 2e voorkeur enz.

Is de hele rangvolgordelijst afgewerkt dan wijst Heijmans de nog beschikbare woningen toe aan de overige kandidaten.

Let op: De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, je kan je dus niet voor iemand anders inschrijven. Alleen de perso(o)n(en) op het inschrijfformulier kan de woning daadwerkelijk kopen.  (Echt)paren dienen zich samen in te schrijven.

4. Contactmoment

Vanaf maandag 19 december 2022 wordt met de kandidaten die een woning toegewezen hebben gekregen telefonisch contact opgenomen voor een verkoopgesprek. Deze gesprekken vinden zoveel mogelijk plaats in de eerste weken na de inschrijftermijn. Heb je géén woning toegewezen gekregen? Dan ontvang je hierover een bericht per mail en kom je automatisch op de reservelijst.

5. Verkoopgesprek

Heb je een woning toegewezen gekregen? Dan krijg je een optie op deze woning en nodigen we je uit voor een verkoopgesprek. Voorafgaand aan het gesprek ontvang je via Mijn Heijmans aanvullende informatie van de woning en het project. Tijdens de afspraak nemen wij de informatie met je door en lichten de verschillende optiemogelijkheden toe. Ben je na de afspraak nog steeds geïnteresseerd dan verlengen wij de optie met ongeveer één week. Zo heb je genoeg tijd om alle informatie nog eens rustig door te nemen.

6. Beslissen

Weet je zeker dat dit de juiste woning voor je is? Dan gaan we over tot het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst (KAO). Je krijgt het verzoek om via MijnHeijmans je gegevens aan te vullen. Ook vragen wij je in te vullen hoe je de woning gaat financieren. Vervolgens wordt de koop-/ aannemingsovereenkomst (KAO) opgemaakt en krijg je die digitaal aangeboden ter ondertekening. Na ondertekening vind je de getekende KAO in MijnHeijmans, die je kan gebruiken voor je financieringsaanvraag. 

Nog vragen? Neem contact op met het verkoopteam! Of bekijk de veelgestelde vragen.